Přeskočit na obsah

Obchodní podmínky

APRA, zapsaný spolek, se sídlem Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, IČ: 63830477poskytuje služby v oblasti otevřených vzdělávacích a společenských akcí a ONLINE kurzů. Tyto podmínky jsou závazné pro zúčastněné strany a upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a společností. Smluvní vztah mezi společností a zákazníkem vzniká na základě objednávky zákazníka.

PŘIHLÁŠENÍ NA VZDĚLÁVACÍ AKCE

Přihlášky na vzdělávací akce je možné podat pouze písemně. Za písemnou přihlášku je považována registrace přes web společnosti www.akceapara.cz

Zaslané přihlášky jsou závazné. Objednatel může od objednávky odstoupit nejpozději 6 kalendářních dnů před zahájením vzdělávací akce. Odstoupení od této objednávky po této lhůtě je upraveno samostatně ve stornovacích podmínkách. Změna osoby účastnící se jednání je možná oznámením společnosti písemnou formou.

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s těmito obchodními podmínkami. Přihlášky na vzdělávací akce budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny společnosti.

Po přijetí přihlášky obdržíte do jednoho dne potvrzení objednávky na e-mail, který jste nám uvedli, tímto je potvrzena účast přihlášených osob na školení. Pokud e-mail v avizovaném termínu neobdržíte, ověřte si svou přihlášku na telefonu uvedeném v kontaktech na webu www.apra.cz. Faktura k úhradě vám dorazí následně po obdržení potvrzení objednávky. Je splatná nejpozději v den konání vzdělávací akce. Nejpozději den před konáním vzdělávací akce je účastníkům školení zaslán informační e-mail s informacemi ke konání vzdělávací akce, pokud tak není učiněno, vychází účastník z informací o vzdělávací akci, které jsou umístěny na webu.

STORNO PODMÍNKY

Změny objednávek a storna objednávek přijímá společnost pouze písemně. Účastník může zrušit objednávku nejpozději 6 kalendářních dnů před zahájením akce. Při pozdějším odhlášení tj. 0 – 5 den před zahájením vzdělávací akce nebo při neúčasti na vzdělávací akce celá částka propadá bez náhrady. Delegujte včas náhradního účastníka, abyste zabránili propadnutí částky za vzdělávací akci.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Každý účastník vzdělávací akce je povinen před zahájením vzdělávací akce uhradit poplatek. Bez prokazatelného doložení úhrady si vyhrazuje společnost právo nevpustit účastníka na vzdělávací akci.

Akceptované způsoby úhrady jsou:

  • Převodem na běžný účet společnosti, a to na základě zaslané faktury, která bude doručena e-mailem ihned po vytvoření objednávky. 

ORGANIZACE

Změna lektora, data konání i místa konání je vyhrazena. Při zrušení školící akce či změně termínu školící akce má účastník nárok na vrácení celého zaplaceného poplatku. Prezence účastníků začíná 30 min před zahájením akce, dříve nebudou účastníci vpuštěni do školícího prostoru. Čas ukončení akce je orientační v závislosti na množství dotazů a průběhu školící akce.

ZÁKAZ POŘIZOVÁNÍ OBRAZOVÝCH A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ

Společnost Vás tímto upozorňuje na skutečnost, že je zakázáno pořizovat jakékoliv obrazové či zvukové záznamy, zejména v prostorách společnosti, na akcích společností pořádanými a v průběhu školení či kurzů bez předchozího písemného souhlasu.